SCÉNÁŘ.cz Jak napsat scénář Moje scénáře Diskuze Inzeráty Odkazy Kontakt
Osnova Jak napsat scénář: DIVADELNÍ verze Rejstřík
 1. Rozdíl mezi filmovým a divadelním scénářem
 2. Způsob psaní
 3. Členění divadelní hry
 4. Vzhled scénáře
 5. Důležité rady
Diskuze
2. Způsob psaní

Formát divadelního scénáře není přesně upraven, měl by však být přehledný. Zde jsou základní pravidla, kterých byste se měli při psaní divadelního scénáře držet.

 • Jméno postavy: pište velkými písmeny na začátek nového řádku (ANNA). Lze užít i „tučné“ zvýraznění písma. (Anna)
 • Dialog (monolog): pište na stejný řádek jako jméno postavy, za jménem udělejte dvojtečku. 
ANNA: Jak se máš příteli?
 • Popis chování postav: pište „skloněným“ písmem (kurzíva) a text umístěte do závorky.
ANNA: Jak se máš příteli? (jde k Petrovi)

Pokud popisujete chování jiné postavy nebo cokoliv jiného kromě dialogu, užijte skloněné písmo a napište to na nový řádek. Zde již text nemusíte umisťovat do závorky.

ANNA: Jak se máš příteli?

Petr přichází k Anně.
 • Písmo: Na celý scénář užívejte pouze jeden druh písma (font) a pouze jednu velikost písma (obvykle velikost 12). Na nadpisy (dějství, obraz) můžete použít i písmo větší – pro lepší zvýraznění a oddělení. Můžete užít i různé typy písma jednoho druhu (tučné, kurzíva).
 • Mezery: Aby byl scénář co nejvíce přehledný a dobře se četl, vynechávejte mezi dialogy jednotlivých postav jeden řádek. To samé platí i o dalších popisech scény nebo postav, kdy není chování postavy součástí jedné řečí. Samotný dialog můžete odsadit (tabulátorem) od jména postavy tak, aby všechny dialogy začínaly ve stejné vzdálenosti - nehledě na šířce jména postavy.


3. Členění divadelní hry

Na první strany scénáře napište:

 • Název hry + jméno autora.
 • V úvodu divadelního scénáře se napíše seznam všech postav – jméno + případný krátký popis (věk, vzhled, charakter) pod nadpis „OSOBY“.
 • Dále můžete napsat „PROSTŘEDÍ“, kde uvedete popis jednotlivých obrazů, resp. jen těch obrazů, které vyžadují výraznou úpravu scény – kulisy, rekvizity.

Divadelní hra se člení na dějství (jednání / akt) a obrazy (scény).
 • Dějství (jednání / akt) je velký ucelený úsek děje (wiki). Během střídání jednotlivých dějství je obvykle přestávka. Během této přestávky dochází k významné obměně kulis, jenž je časově a technicky náročné a nelze jej udělat během představení (hraní). Obvykle se hra skládá z malého počtu dějství (průměrně 1 až 3).
 • Obrazy (scény) jsou malé ucelené úseky děje. Při střídání jednotlivých obrazů se mění scéna – dekorace, kulisy a nedochází k přerušení hry. Obraz se může změnit i v případě, kdy není scéna fyzicky měněna, ale dojde „pouze“ k výměně (obměně) jednotlivých postav, nebo se jen ukončí určitý celek dialogů a stejní herci v následujícím obraze mluví o jiném tématu, aniž by se cokoliv jiného změnilo.
Vysvětlení: Pokud vám ještě stále není jasné, jak se divadelní hra člení, vysvětlím vám to na příkladu sportovního utkání.
 • Divadelní hra - je jako hokejový zápas.
 • Dějství - jsou jako tři třetiny utkání.
 • Obrazy - se střídají v průběhu třetiny a můžeme za ně považovat např.: přesilovku, oslabení, oddechový čas, útok atp.

4. Vzhled scénáře (jeden z příkladů doporučeného vzhledu)

Okraje divadelního scénáře
Obr. Okraje

(zobrazit obrázek v originální velikosti 796x712 v novém okně)
Formátování divadelního scénáře
Obr. Rozvržení textu divadelního scénáře (zobrazit v novém okně)


 5. Důležité rady
A
akt
D
dějství
dialog
F
formát stránky
J
jednání
M
monolog
O
obraz
okraje
P
písmo
postava
S
scéna

FILMOVÁNÍ.cz
SCENAR.cz | Všechna práva vyhrazena. | FILMOVANI.cz