SCÉNÁŘ.cz Jak napsat scénář Moje scénáře Diskuze Inzeráty Odkazy Kontakt
Osnova Jak napsat scénář: TECHNICKÝ verze Rejstřík
 1. Předmluva
 2. Rozdíl mezi technickým a literárním scénářem
 3. Obraz a záběr
 4. Druhy záběrů
 5. Další užívané výrazy
 6. Jak psát / nepsat tech. scénář
Diskuze


4. Druhy záběrů
 
V záběrovém - tedy technickém scénáři, se neobejdete bez znalostí různých druhů záběrů. Záběry se dělí na velké množství druhů, nejdůležitější (z hlediska tech. sc.) jsou však záběry dle velikosti.

Poznámka: Velikost záběru je relativní k velikosti snímaného objektu. "Celek" může být záběr na celou postavu člověka (2 m), obra (20 m) i dítěte (0,5 m). Stejně tak to platí i pro úhel pohledu: co je u dítětě nadhled, může být u dospělého podhled. Musíte si uvědomit, co je v záběru hlavním objektem (zda člověk, dítě, zvíře, auto, dům, ...) a podle toho určovat velikosti záběrů. Je rozdíl v tom, jestli je hlavním objektem King Kong nebo Jane / Transformer nebo člověk.

Velikosti záběrů jsou orientační. Film nikdy není natočen pěti stejnými velikostmi záběrů. Proto každá velikost záběru je pouze orientační a pružná.

Dle velikosti záběru:

 • VC - velký celek (Extreme Long Shot) (od vše - do rozpoznání obličeje postavy)
velký celek
 • C - celek (Long Shot) (v záběru je celá postava a lze dobře rozeznat)
celek
 • PC - polocelek (Medium Shot) (půl postavy, např. od pasu nahoru)
polocelek
 • D - detail (Close-Up)(od hrudi - do celé hlavy)
detail
 • VD - velký detail (Extreme Close-Up)  (od celé hlavy - do jednotlivé části těla)
velký detail


  • AP - americký plán (American shot, 3/4 shot) - postava od kolen nahoru
americký plán
  • PD - polodetail "Kdo to sakra vymyslel?"

Proč není polodetail (PD) v základních záběrech?
Polodetail jsem ze základních záběrů vyřadil, protože je zbytečný a matoucí. V Hollywoodu se užívá termín "medium shot". Proč si někdo vymyslel polocelek a polodetail? Postava zabírána od pasu nahoru je polocelek nebo polodetail? Polocelek je půlka celku (půlka postavy), takže polodetail je půlka detailu (půlka hlavy)? Znamená to tedy, že polodetail je ve skutečnosti velký detail? Pokud trváte na tom, že chcete ve scénáři používat všech 6 druhů "českých" záběrů, koukněte na jejich definici na Wikipedii.

Proč používat pouze 5  záběrů?
Těch pět základních záběrů plně pokryje veškeré potřeby na velikosti záběrů ve scénáři. Záběry jsou stejně pouze orientační a každý záběr se upraví až na place, tak proč se nechat plést 6. záběrem? Pokud máte 6 záběrů, který záběr je prostřední? VC zabírá velký prostor, kde by obličeje postav neměly být rozpoznatelné. C ukazuje celkový pohled na scénu, kdy vidíme všechny hlavní postavy a rozpoznáme je v obličeji. PC nám umožní zblízka vidět postavy - obvykle od pasu výš (pokud hodně máchají rukama a jsou v pohybu použije se AP). Při D vyčteme z tváře veškeré emoce a při VD vidíme jednotlivé části obličeje apod.


Dle aktivního pohybu:

 • jízda (dolly, trucking, tracking) - kamera se pohybuje na nějakém vozíku pohybující se po kolejích nebo po vlastní ose (kolech)
 • nájezd na - kamera se přiblíží (např. po vozíku nebo pomocí steadicam) k určitému objektu
 • steadicam - stabilizovaná kamera nesená operátorem
 • jeřáb (crane) - kamera je umístěna na pohyblivém rameni a i samotný jeřáb se může pohybovat např. po kolejích
 • ruční kamera (hand-held)- běh
 • letecký záběr (aerial)- záběr z helikoptéry, letadla, vzducholodi apod.

Dle pasivního pohybu:

 • švenk (pans / tilts*) - otočení kamerou na stativu na jiný objekt, obvykle horizontálně (pans = horizontální pohyb, tilts = vertikální pohyb); Můžete se setkat i s angl. výrazem whip pan, což je velice rychlý horizontální švenk, při kterém dojde k rozmazání obrazu.
 • zoom (zoom lenses) - mění se ohnisková vzdálenost objektu (přibližování/oddalování) pomocí objektivu (transfokátoru). V současné kinematografii se příliš nepoužívá a dává se přednost "nájezdu".
 • ruční kamera (hand-held, shaky camera, free camera) - roztřesený záběr
 • přeostření - pokud je nějaká osoba v popředí a za ní je jiná osoba a chceme přeostřit na osobu, která je nyní "rozmazaná", použijeme přeostření. Obvykle se to používá v situacích, kdy přední osoba něco dělá (např. si balí kufr) a do záběru vstoupí jiná osoba, která začné hovořit a v té chvíli se přeostří na tu vzdálenější osobu.

Dle úhlu snímání:

 • ptačí perspektiva (The Bird's-Eye view) - záběr z výšky dolů (záběr z helikoptéry)
 • žabí perspektiva (The Worm's-Eye view) - záběr od země nebo co nejníže zemi; (Raději používejte výraz "podhled".)
 • nadhled (High Angle) - kamera se dívá na zvolený objekt ze shora (Např. davové scény z jeřábu. Pokud je však jeřáb ve velké výšce, už se jedná o ptačí perspektivu.)
 • podhled (Low Angle) - kamera se dívá na zvolený objekt ze spodu (např. záběry kráčejícího Schwarzeneggera - postava tak vypadá mohutněji). Podhled je tehdy, když je kamera níže než oči (střed u věcí) snímaného objektu.
 • POV (point of view) - díváme se očima určité osoby (do scénáře zapíšeme i jméno postavy jejímž pohledem se díváme, pokud se jedná o pohled konkrétní osoby)
 • OSS (over the shoulder shot) - přes rameno; užívá se hlavně při dialozích - díváme se přes rameno postavy na postavu jinou
 • nakloněná perspektiva (dutch angle, oblique angle, canted angle...) - kamera je nakloněna a obraz je šikmý

Dle ohniskové vzdálenosti:

 • rybí oko (fish eye)- extra široký záběr s deformovanou perspektivou, známý např. z natáčení skateboardistů
 • dlouhé sklo (long lens) - velká ohnisková vzdálenost (velké přiblížení objektů - jako když se díváte dalekohledem). Když jde např. postava ve velké vzdálenosti po poli, ale vy chcete, aby byla dobře vidět (chcete mít např. polocelek), použije se dlouhé sklo (objektiv s vysokou ohniskovou vzdáleností - teleobjektiv).
 • velmi dlouhé sklo (extra long lens) - např. úvodní záběr Terminatora 2, kdy vidíme dálnici a auta jsou jakoby naskládaná za sebou (auto o 100 metrů dál je stejně veliké jako auto o 100 metrů blíže). Tento druh záběru se dříve používal např. při explozích, kdy herci utíkali od vybuchujícího auta. Ač se zdálo, že herci byli hned za autem, ve skutečnosti je dělila velká bezpečnostní vzdálenost v řádech desítek metrů.

Dle techniky snímání:

 • zpomalený záběr (slow motion / overcranking) - používá se např. u explozí, akčních scénách, hodně emotivních scénách apod. Záběr se musí natočit větší frekvencí než je standardních 24 políček za sekundu. Např. 48 plíček za sekundu = 2 x zpomalený film,  protože se poté film pouští běžnou rychlostí 24 políček za sekundu. Ke zpomalenému záběru uveďte i počet snímaných políček za sekundu - neboť si musíte zajistit pro natočení takovéto scény vhodnou kameru.
 • zrychlený záběr (fast motion / undercranking) - používá se, aby se obraz zdál být rychlejší - např. při východu slunce. Buď se může točit film menší rychlostí (měně políček za sekundu), nebo se může např. vynechat každé druhé filmové políčko a záznam tak bude 2 x rychlejší.

Dle ostatních parametrů:

 • protipohled (reverse shot) - užívá se při natáčení dialogu. Jedná se o klasický záběr. Nejdříve sleduje kamera jednu hovořící postavu, a poté druhou z protějšího místa (posune se a otočí se o 180 stupňů). Lze zkombinovat např se záběrem přes rameno (OSS). Záběr se může točit dvěma kamerami.
 • reakční záběr (reaction shot) - záběr na postavu, která reaguje na nějakou událost. Obvykle se jedná o detail obličeje a při záběru se nemluví. Např. v Jurském parku, když postavy v džípu poprvé spatří dinosaura, nebo v Dnu nezávislosti, když lidé pozorují přílet vesmírné lodi.
 • zamrzlý záběr (freeze frame shot) - jedno filmové políčko zůstane vidět déle - obraz zamrzne. Používá se např. ve scénách s focením, kde zamrzlý obraz navodí pocit fotografie.
 • záběr z kufru (trunk shot) - navozuje pocit, že kamera je zavřena v kufru auta a např. sleduje, jak někdo kufr otevře a skloní se na kameru. Ve skutečnosti kamera v kufru není, protože by se tam nevešla, takže se kolem kamery postaví jakoby kryt kufru a herci stojí na plošině.
 • uváděcí záběr (establishing shot) - je záběr, který má navodit atmosféru místa, kde se bude následující děj odehrávat. Např. záběr na Eiffelovu věž nám řekne, že se děj odehrává v Paříži. Tyto záběry jsou obvykle celky nebo velké celky. Hojně jsou záběry využívány v sitcomech - záběr na dům.
 • hlavní záběr (master shot) - je celkový záběr na scénu a pokrývá všechny její hlavní protagonisty, ale na rozdíl od uváděcího záběru se v něm děje nějaká akce. Takové záběry jsou časté v historických filmech, kdy např. ohromná armáda útočí na nějaké město (záběr z ptačí perspektivy).
 • sledovací záběr (follow shot) - kamera snímá objekt v pohybu (stejným směrem se pohybuje kamera i sledovaný objekt).
 • dolly zoom - zoomování při jízdě - kamera se pohybuje směrem od objektu, ale zároveň je objekt přibližován pomocí zoomu nebo naopak. Objekt je v obraze stále stejně velký, ale prostředí se kolem něj deformuje. Obvykle se to využívá pro zachycení velkého vyděšení - vypadá to, jakoby se snímaný člověk propadal do hloubky.
 • vložený záběr (insert shot) - je záběr na něco, co je již obsaženo v hlavním záběru, ale je to snímáno z jiného úhlu nebo větším přiblížením. Jsou to hlavně detaily - např. zobrazující určité poranění způsobené vystřelenou kulkou.
 • prostřih (cutaway) - je to podobné vloženému záběru, ale na rozdíl od něj, objekt v prostřihu není vidět v hlavním záběru - objeví se pouze v tomto prostřihu. Obvykle následuje střih zpět na hlavní záběr.

 5. Další užívané výrazy
A
AP (americký plán)
B
b.g. (background)
C
C (celek)
CGI
číslo záběru
D
D (detail)
dlouhé sklo
dolly zoom
E
ext. (exteriér)
F
f.g. (foreground)
flashback
FX
H
hlavní záběr
I
int. (interiér)
J
jeřáb
L
letecký záběr
M
m.o. (mimo obraz)
money shot
montáž
N
nadhled
nájezd
nakloněná perspek.
natáčecí plán
O
obraz
O.C. (off camera)
O.S. (off screen)
OSS
P
PC (polocelek)
PD (polodetail)
podhled
POV (point of view)
prostřih
protipohled
přeostření
ptačí perspektiva
R
reakční záběr
retrospektiva
ruční kamera
rybí oko
S
scéna
série záběrů
SFX
SPFX
sledovací záběr
steadicam
storyboard
švenk
U
uváděcí záběr
V
VC (velký celek)
VD (velký detail)
velmi dlouhé sklo
vložený záběr
V.O. (voice over)
Z
záběr
záběr z kufru
žabí perspektiva
zamrzlý záběr
zoom
zpomalený záběr
zrychlený záběr
FILMOVÁNÍ.cz
SCENAR.cz | Všechna práva vyhrazena. | FILMOVANI.cz